Debatt

Grønnvasking av bitcoingraving

Når Svein Ølnes skriver at bitcoin er en del av løsningen på klimautfordringen, trekker han det for langt.