Debatt

Hvis vi skal forstå hvorfor ikke flere stemmer på grønn politikk, trenger vi mer enn valgstatistikk

Demokratiet er mer enn valg.