Debatt

Skjult stamming – hvem har definisjonsmakten?

«Kjeven går i lås, halsen lukker seg, brystet strammer seg, mellomgulvet stenger alt av…» Stamming er hva den enkelte stammer opplever at stamming er, skriver logoped Hilda Sønsterud.