Debatt

Tendensiøs historieskriving

Terje Tvedt må utelate eller omskrive fakta for å få sin egen fortelling til å gå opp.