Debatt

NRK, et arnested for god humor

God satire styrker demokratiet vårt. Derfor er humor og satire så viktig for å oppfylle NRKs samfunnsoppdrag.