Debatt

Eit forsvar for praksisperspektivet

Tore Wig kjem med ein svært krass, upresis og generell kritikk.