Debatt

Et (ikkevoldelig) slag for optimismen

Vi trenger ikke flere slemme menn i verden, vi trenger færre.