Debatt

Forutsigbart fra arkitektureliten

Gaute Brochmanns anmeldelse er forutsigbar kritikk fra fageliten.