Debatt

Svada i praksis

Vi forskere har alle et ansvar for å sette grensene for hva som bør telle som forskning og ikke.