Debatt

Tapper fremstilling av Mont Pelerin Society

Litt overraskende er det at Nordbakken trekker frem personer som ønsker å bygge ned velferdsstaten.