Debatt

ME-debatt: Hvorfor vil du ikke anerkjenne våre historier, Saugstad?

Det underliggende budskapet ser ut til å være at vi helst burde være stille.