Debatt

Miljøet krever en ny debatt om rettens plass i samfunnet

Politikernes forståelse av rettsstaten minner mer om Machiavelli enn Montesquieu.