Debatt

ME-debatt: Et nedrig og sjofelt personangrep

Mange er fremdeles dypt takknemlige for Ola Didrik Saugstads innsats og hjemmebesøk i en tid der svært få andre leger viste interesse for ME-syke.