Debatt

Kan slakt være en form for tillitsbygging?

Kjetil Røeds arbeid er et bidrag til debatten om hvordan kunstkritikk kan overleve økt skepsis mot kunstverdenen og kritikere.