Debatt

ME-Debatt: Slett arbeid av professor om Lightning Process

Den lille forskningen som finnes på Lightning Process, tyder på minimal grad av bivirkninger.