Debatt

Annenhetens sjargong er et blindspor

Den er en unødvendig intellektualisering som forkludrer tanken.