Debatt

Det finnes ingen grunner til å holde kvinner utenfor filosofipensum

At kvinner skal inkluderes i fagets kanon, handler om fagets egen berettigelse, skriver Hege C. Finholt.