Debatt

Årsaker til kryptokollaps

Bitcoin hadde nok vore like volatilt om det hadde hatt ein sentralisert arkitektur, i motsetning til kva Eivind Thomassen antydar.