Debatt

Unnlatenhet til skade

Som behandlere har vi et felles ansvar for å hegne om våre fagetiske prinsipper.