Debatt

Alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist

Pressedekning i saker som denne kan i verste fall oppleves like ødeleggende som en fellende dom.