Debatt

Om kjønnsideologi og andre jungelord

Knapt noen pleier det kontrafaktiske og ulogiske mer enn Aslaksen og Kalvig.