Debatt

Hinsides grønn middelklassekamp

I stedet for Nikolaj Schultz’ middelklassepolitikk trenger vi klimapolitikk forankret i vanlige folks materielle livsbetingelser.