Debatt

Helge Rønning og Tore Slaattaa: En svak boklov

Den nye bokloven er unødvendig uklar og utsetter problemer.