Debatt

Feilslutning om konflikt

Klimakrisen handler ikke primært om interessekonflikt mellom samfunnsklasser.