Debatt

Kjønnsinkongruens: Å respektere den andre som subjekt

Hva er grunnlaget for å snakke om overbehandling av kjønnsinkongruens?