Debatt

Kunst og målgruppetenkning: Anniken som kurator

Hvis det er Kulturdepartementets ønske å få kunsten ut til folket, burde det be om bistand fra landets publikumsstyrte kunstforeninger.