Debatt

En KI-milliard for din tekno-optimisme

Det er på ingen måte uproblematisk at teknologi-optimisme er regjeringens mål for KI-forskningen.