Debatt

Målgruppetenkning: Hva mener Hedemann med «relevans»?

Jeg er bekymret for at besettelsen av å tilpasse formidlingen til publikum, skal gå på bekostning av hva det er man formidler.