Debatt

Lydbokens verdi

Vi må erkjenne at lytting og lesing er likeverdige som inngang til litteraturen.