Debatt

Terje Tvedt og flokken

For å forstå hva som forårsaker sosiale og økologiske endringer, må man ha dialog på tvers av faglige flokker.