Debatt

Gaute Brochmanns stemoderlige behandling av kritikk

Kritikk gjør som regel det som kritiseres, bedre.