Debatt

Kunstnerisk åremål: Er kontinuitet til hinder for AHOs kjernevirksomhet?

De kreative fagene trenger undervisere med erfaring og vidsyn.