Debatt

Aslak Nore går for langt

Å vri sitatene mine til å påstå at jeg har forsøkt å overprøve grunnleggende regler i det norske demokratiet, mener jeg er uredelig.