Debatt

Litteraturformidlere på bakkeplan

Det er ikke fordi mange bruker lydboken at vi mener den har verdi.