Debatt

«Kunstboken» er ikke én bok

Tekstene i kunstbøker er så dårlige at de rett og slett ikke bør leses, hevder Morgenbladets anmelder. Oppfordringen er basert på svært begrenset empiri.