Debatt

Den filosofiske kanon er reproduktiv og sjølvforsterkande

Vi underviser ikkje kanon fordi det er det beste vi har, men fordi det er filosofiske bidrag som resten av filosofihistoria aktivt knyter seg til.