Debatt

Evalueringsfaget bør brukes

Der Tore Wig vil droppe all kunnskap fra evalueringsfaget, mener vi at man bør bruke denne til å øke kvaliteten på evalueringer.