Essay

Multikulturalisme som berøringsangst

Det offentlege skal ikkje plaga religionen, i byte mot at religionen ikke blandar seg for mykje inn i det offentlege. Men vi treng å bryna oss mot kvarandre!