Essay

Legen har fortsatt rett

Fremtidsvisjonen «Helse 2.0» markedsføres som en frigjøring fra legenes makt. Men det sitter en formynder i hver eneste helse-app, skriver Henrik Vogt.