Essay

Filosofiens begravelsesagent

Blant venner ble Richard Rorty gjerne kalt «Dick». Man mistenker at hans fiender kalte ham akkurat det samme.