Essay

Som et tre vi i alderdommen korsfestes til

Vi er blitt pissredde for å bli gamle og dø, skriver Runar Bakken.

Kun for abonnenter