Essay

Den akademiske friheten er under konstant press

Kanskje burde den få en sterkere formell beskyttelse enn den har i dag, skriver Hans Petter Graver.

Kun for abonnenter