Essay

Min hypotese er at Kaufmann får så mye oppmerksomhet fordi han «tør å si det rett ut»

Eric Kaufmanns forslag til løsning på kulturkrigen gir svært lite til oss som er opptatt av samspillet mellom økonomiske, kulturelle og institusjonelle forhold. Modellen synes ganske fjern fra mulighetsrommet i den skandinaviske velferdsmodellen, skriver Grete Brochmann.