Essay

Marte Michelets bok var en øyeåpner

Mens den siste gjennomgangen av kildene blir drøftet, er det grunn til å minne om utgangspunktet. Marte Michelets bok reiste spørsmål mange ikke hadde tenkt på før, skriver Espen Søbye.

Kun for abonnenter