Essay

Om Michelets metode

Det er ikke spørsmålene som gjør at Marte Michelets bok kritiseres, men svarenes manglende forankring i kildene.

Kun for abonnenter