Essay

Et liv på jorden uten døden fortoner seg som et helvete, skriver Maria Kjos Fonn.