Essay

Vi har for lite kunnskap om det idémessige bidraget jødiske filosofer har gitt oss

Jødisk filosofi minner oss om at det er smerte i alt som lever, skriver Henrik Holm.