Essay

Har Norge hatt manglende evne til å håndtere trusselen fra ytre høyre?

Hvordan er det mulig at menn fra min generasjon, som vokser opp i et av verdens mest velstående og likestilte samfunn, utvikler slike fremmedfiendtlige og antifeministiske holdninger, spør Anne Bitsch.