Essay

Hvem var vi i møtet med ondskapen?

Debatten om skyld og ansvar i Norge ti år etter terroren har visse fellestrekk med situasjonen i Tyskland etter krigen, skriver Anne Bitsch.