Essay

Den moderne heksa er i høyeste grad knyttet til litteratur og skriving

Men jeg har foreløpig ikke falt i heksegryta, skriver Maria Kjos Fonn.